Norsk folkemusikklag 70 år 1948-2018
PDF

Hvordan referere

Aksdal, B. (2019). Norsk folkemusikklag 70 år 1948-2018. Musikk Og Tradisjon, 32. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1586

Sammendrag

Under et møte i Praha i 1928 ble Commission internationale des Arts et Traditions populaires (CIAP) etablert. Det var også flere folkemusikkfors-kere som deltok på dette møtet, og de ble samtidig enige om å danne en underavdeling av CIAP som skulle styrke samarbeidet over landegrensene når det gjaldt folkemusikkforskningen. Blant deltakerne finner vi Ole Mørk Sandvik (1875-1976), som var Norges representant. I de følgende årene arrangerte CIAP et årlig møte, og Sandvik var til stede under de aller fleste møtene. Deltakelsen fra de øvrige folkemusikkforskernes side var imidlertid noe variabel.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2019 Bjørn Aksdal