1.
Vikør LS. Dalen, Hagland, Hårstad, Rydving og Stemshaug: Trøndersk språkhistorie. Språkforhold i ein region. MOM [Internett]. 12. februar 2013 [sitert 9. desember 2023];103(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/332