1.
Jørgensen JG, Vikør LS. Gammelt tidsskrift - nytt forlag - ny drakt. MOM [Internett]. 12. februar 2013 [sitert 20. juni 2024];102(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/290