1.
Myrvoll KJ. Skule jarl, Snorre og den historiske bakgrunnen åt "Fagrskinna". MOM [Internett]. 26. juni 2023 [sitert 2. desember 2023];115(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2183