1.
Myking J. Frå “språksamlingane” til Språksamlingane - prosessen og vurderingane. MOM [Internett]. 7. desember 2022 [sitert 20. april 2024];114(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2121