1.
Hårstad S, Opsahl T. "E’ hel ei - e’ halv ei" - om realiseringa av ubestemt hokjønnsartikkel i Oslo. MOM [Internett]. 17. desember 2021 [sitert 18. april 2024];113(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2002