1.
Lødrup H. "Dekanus er i sentrum og sjekker larynks" Lærde substantiver med definitt tolking i norsk. MOM [Internett]. 3. januar 2017 [sitert 22. juni 2024];108(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1325