Jørgensen, Jon Gunnar, og Lars S. Vikør. «Gammelt Tidsskrift - Nytt Forlag - Ny Drakt». Maal Og Minne, bd. 102, nr. 1, februar 2013, https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/290.