Myking, Johan. «Frå “språksamlingane” Til Språksamlingane - Prosessen Og Vurderingane». Maal Og Minne, bd. 114, nr. 2, desember 2022, doi:10.52145/mom.v114i2.2121.