[1]
M. Males, «Egill och Kormákr - tradering och nydiktning», MOM, bd. 103, nr. 1, feb. 2013.