[1]
E. Heide, «Tjukk l - Retroflektert tydeleggjering av kort kvantitet», MOM, bd. 102, nr. 1, feb. 2013.