[1]
J. G. Jørgensen og L. S. Vikør, «Gammelt tidsskrift - nytt forlag - ny drakt», MOM, bd. 102, nr. 1, feb. 2013.