Mæhlum, B.-M. (2013) «Det ‘ureine’ språket Forsøk på en kultursemiotisk og vitenskapsteoretisk analyse», Maal og Minne, 103(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/333 (åpnet: 14 juli 2024).