Mørck, E. (2020) «Ivar Berg: Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet»., Maal og Minne, 112(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1804 (åpnet: 30 mai 2024).