Rohrbach, L. (2017) «Anna Catharina Horn: Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov»., Maal og Minne, 109(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1410 (åpnet: 17 april 2024).