Røsstad, R. (2013). Kva fortel kjeldene om innovasjonen dl i norsk?. Maal Og Minne, 103(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/329