Myrvoll, K. J. (2023). Skule jarl, Snorre og den historiske bakgrunnen ├ąt "Fagrskinna". Maal Og Minne, 115(1). https://doi.org/10.52145/mom.v115i1.2183