(1)
Males, M. Egill Och Kormákr - Tradering Och Nydiktning. MOM 2013, 103.