(1)
Jørgensen, J. G.; Vikør, L. S. Gammelt Tidsskrift - Nytt Forlag - Ny Drakt. MOM 2013, 102.