(1)
Myking, J. Frå “språksamlingane” Til Språksamlingane - Prosessen Og Vurderingane. MOM 2022, 114.