(1)
Mørck, E. Ivar Berg: Språket Som Vart Norsk. Språkhistorie Frå Urnordisk Til 1800-Talet. MOM 2020, 112.