(1)
Males, M. 1100-Talets Pseudonyma Skaldediktning: En Kritisk Granskning. MOM 2017, 109.