[1]
Males, M. 2013. Egill och Kormákr - tradering och nydiktning. Maal og Minne. 103, 1 (feb. 2013).