[1]
Vikør, L. 2014. Språkreformatoren Moltke Moe - eit hundreårsminne. Maal og Minne. 105, 2 (jan. 2014).