[1]
Mørck, E. 2020. Ivar Berg: Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet. Maal og Minne. 112, 1 (aug. 2020).