Egill och Kormákr - tradering och nydiktning
PDF

Hvordan referere

Males, M. (2013). Egill och Kormákr - tradering och nydiktning. Maal Og Minne, 103(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/337

Sammendrag

Egils saga och Kormáks saga innehåller båda rikligt med lausavísur som forskare överlag ansett vara gamla, om också inte med nödvändighet "äkta". I denna artikel granskas två arkaiska eller arkaiserande drag i stroferna. Tillsammans med externa indicier tillåter fördelningen av dessa drag en hypotes om att åtskillig poesi har diktats och införlivats i sagorna efter omkring 1200, men att äldre poesi har använts både som byggstenar och inspiration. Detta arbetssätt kopplas till utvecklingen av, men också den möjliga äldre bakgrunden till, den folkspråkliga prosimetriska narrativen.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.