Dalen, Hagland, Hårstad, Rydving og Stemshaug: Trøndersk språkhistorie. Språkforhold i ein region.
PDF

Hvordan referere

Vikør, L. S. (2013). Dalen, Hagland, Hårstad, Rydving og Stemshaug: Trøndersk språkhistorie. Språkforhold i ein region. Maal Og Minne, 103(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/332

Sammendrag

Regional språkhistorie er eit nytt og (førebels?) sjeldsynt fenomen. Vanlegvis er disiplinen språkhistorie knytt til eit land, ein nasjon, eller eit språk(samfunn) som kan omfatte fleire land. Når språkbøker er regionale, handlar det stort sett om synkrone framstillingar av dialektar eller sosiolingvistiske problemstillingar.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.