Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten?
PDF

Hvordan referere

Lødrup, H. (2013). Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten?. Maal Og Minne, 103(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/330

Sammendrag

Denne artikkelen er en undersøkelse av bruken av feminint genus i Oslo i dag, basert på materialet i Oslodelen av Norsk talespråkskorpus (NoTa-Oslo). Analysen tar utgangspunkt i en forståelse av grammatisk genus som er standard i dagens språkvitenskap: Det er måten et nomen utløser kongruens på, som viser hvilket genus det har. Det vil først bli vist at vestkantdialekten i Oslo ikke gir noe grunnlag for å anta femininum. To viktige premisser er at suffikset -a i f.eks. boka ikke er relatert til femininum, og at f.eks. mi i boka mi ikke kan være en feminin kongruensform - i denne dialekten. Deretter blir bruk og ikke-bruk av feminin kongruens NoTa-Oslo-materialet diskutert. En hovedkonklusjon er at femininum er på vei ut av Oslo-dialekten.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.