Frå landskapslov til landslov
PDF

Hvordan referere

Hagland, J. R. (2013). Frå landskapslov til landslov. Maal Og Minne, 103(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/327

Sammendrag

Føreliggjande studie jamfører den språklege utforminga av eitt og same sakstilhøve på to ulike steg i gammal norsk rettshistorie: Gulatingslova og Magnus Lagabøtes norske landslov. Det gjeld her rettstilhøve kring ilanddriven kval og veiding av kval. Her vidarefører landslova heilt klårt dei rettsreglar som galdt i Gulatingslova. I kva grad, vert det då spurt, kan dei to utformingane av lovtekst her seiast å utgjera ulike steg i det som i andre samanhengar har vore omtala som eit "munnleg-skriftleg kontinuum". Studien er meint som ein diagnostisk test på ei slik problemstilling i høve til gammalt norsk lovtilfang.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.