To omdiskuterte skipreider og skipreidenavn i Trøndelag
PDF

Hvordan referere

Dybdahl, A. (2013). To omdiskuterte skipreider og skipreidenavn i Trøndelag. Maal Og Minne, 103(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/326

Sammendrag

Artikkelen følger opp en artikkel av Jørn Sandnes om hvordan nitide lokale granskinger kan korrigere og supplere tidligere resultater. Sandnes påviste her at Langaskipreida i Orkdølafylket nevnes i to middelalderdiplomer. Han mente øyensynlig at det dreide seg om en selvstendig skipreide nordøst i fylket. På basis av gransking av lokale forhold og totalkunnskap om skipreideinndelingen i Trøndelag, blir artikkelforfatterens konklusjon at Langaskipreida har strukket seg lenger mot øst og trolig har hatt samme utstrekning som Børsa hadde i senmiddelalderen. Langaskipreida nevnes ikke i Aslak Bolts jordebok. Her finner vi imidlertid overskriften "J Jthrottar skipreidho". Dette skipreidenavnet har påkalt mange forskeres interesse, men de fleste har lest det for bokstavelig. I den siste utgaven av AB (21 B) er gjengivelsen "Trott(?) skipreide", en tolkning som styrkes av påvisningen av at en "sira Peter i Throt" nevnes i samme kilde. Skipreida har omfattet nærområdet til det gamle maktsenteret Mære. Rent logisk skulle et navn med betydningsinnholdet 'kraft' eller 'styrke' passe bra på dette området.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.