Ei normeringshistorisk vandring i skogen
PDF

Hvordan referere

Vollan, M. (2013). Ei normeringshistorisk vandring i skogen. Maal Og Minne, 98(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/312

Sammendrag

Denne artikkelen handler om genus i skriftlig og muntlig norsk. Først
presenteres gjeldende rettskriving, deretter normeringshistoriske fakta
for nynorsk og bokmål når det gjelder et mindre utvalg substantiv. Så
følger opplysninger om muntlig språkbruk, både slik den er omtalt i
ulike skriftlige kilder, og slik artikkelforfatteren har registrert den
gjennom en mindre spørreundersøkelse. På bakgrunn av konkrete normeringshistoriske
fakta og opplysninger om muntlig språkbruk stilles
det spørsmål ved ideen om "folkets virkelige talespråk" som normeringsgrunnlag
og ved oppfølginga av den i arbeidet med genusnormering.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.