Utforskning av nordnorske etnolekter i et faghistorisk lys
PDF

Hvordan referere

Sollid, H. (2013). Utforskning av nordnorske etnolekter i et faghistorisk lys. Maal Og Minne, 101(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/299

Sammendrag

Norsk dialektforskning kom for alvor i gang i andre halvdel av 1800-tallet, men ikke før på 1980-tallet ble de nordnorske talemålene som- har utvikla seg i nær kontakt med kvensk og samiske språk, gjenstand for mer systematisk forskning. Denne artikkelen drøfter hvorfor det tok så lang tid før man kom i gang med å utforske disse norske etnolektene. Noe av forklaringa må søkes i det faktum at etnolektene har oppstått i kjølvannet av språkskifteprosesser i perioden 1850-1950 (Bull 1991, Sollid 2005). Etnolektene var dermed ikke aktuelle for utforskning i den norske dialektologiens spede begynnelse. Et hovedpoeng i- denne artikkelen er at etnolektene heller ikke ble utforska etter hvert som de utvikla seg til å bli mer stabile varieteter. For å forklare denne observasjonen belyses faghistoria til norsk dialektforskning i lys av- Irvine & Gals (2000) teori om språkideologi og språklig differensiering.*

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.