Jurij Kusmenko: Der samische Einfluss auf die skandinavischen Sprachen
PDF

Hvordan referere

Bull, T. (2013). Jurij Kusmenko: Der samische Einfluss auf die skandinavischen Sprachen. Maal Og Minne, 102(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/288

Sammendrag

I 2008 kom det ut ei omfangsrik bok i serien "Berliner Beiträge zur Skandi-­navistik".1 Forfattaren er Jurij Kusmenko, professor emeritus i nordisk2 språkvitskap ved Humboldt-Universität zu Berlin og framleis aktiv forskar m.a. ved Vitskapsakademiet i St. Petersburg. Å hevde at det finst samisk innverknad på skandinavisk språk, vil venteleg provosere tradisjonelle nordistar, så eg hadde rekna med at somme ville kaste seg over tastaturet, anten for å forsvare tidlegare posisjonar eller for å gjere som eg vil gjere her, presentere boka som språkhistorisk banebrytande.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.