Norrön poetik och poesi
PDF

Hvordan referere

Johansson, K. G. (2013). Norrön poetik och poesi. Maal Og Minne, 99(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/272

Sammendrag

I internationell forskning om Nordens historia, språk och litteratur har studier av eddaoch
skaldediktning en viktig placering. Medan skandinavisk forskning har blivit allt mer
sällsynt under de senaste decennierna på ett område där Skandinavien tidigare var framträdande
har forskare med engelska och tyska som modersmål intagit de ledande positionerna.
Här framstår Margaret Clunies Ross som en av de främsta. Hennes bok om
Skáldskaparmál från 1987 och de två volymerna med titel Prolonged Echoes från 1994
och 1998 är centrala bidrag till de senaste decenniernas forskning om skaldediktning och
mytologi. Hennes nya bok närmar sig åter de centrala frågorna som rör den norröna poesin;
nu kombinerar hon emellertid sina insikter från detta område, dokumenterade i de
två senare volymerna, med studier i den norröna poetiken, vilket närmast knyter an till
boken om Skáldskaparmál. Det är därmed ingen överraskning att boken i många avseenden
är stimulerande och intressant, och att den ger insikter i den norröna poesin och
poetiken. Samtidigt är det emellertid en problematisk bok. Den framstår alltför mycket
som en kompilation av ett antal föreläsningar, något som den i utgångsläget även tycks
ha varit, och i vissa avseenden ger den dessutom ett obearbetat intryck.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.