Målgranskaren Ivar Aasen. Tekster av Ivar Aasen i eit verk på ti band
PDF

Hvordan referere

Venås, K. (2013). Målgranskaren Ivar Aasen. Tekster av Ivar Aasen i eit verk på ti band. Maal Og Minne, 99(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/270

Sammendrag

Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (utgjevarar): Skrifter frå Ivar Aasen-selskapet. Serie A: Tekster 1-€“10. Bergen: Norsk Bokreidingslag. [Alle bandtit-lane som følgjer, har tillegget "“av Ivar Aasen".]

1. Sunnmørsgrammatikkane(1992)

2. Målsamlingar frå Sunnmøre(1994)

3. Målsamlingar frå Bergens Stift(1995)

4. Målsamlingar frå Christiansands og Agershuus Stifter(1997)

5. Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø Stifter(1998)

6. Målsamlingar 1851-€“1854(1999)

7. Målsamlingar 1855-€“1861(2001)

8. Målsamlingar 1862-€“1883(2002)

9. Namnesamlingar(2006)

10. Dansk-norsk Ordbog(2000)

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.