Bad paven Olav Tryggvason slutta å bruka runer?
PDF

Hvordan referere

Hagland, J. R. R., & Kretschmer, M. T. (2013). Bad paven Olav Tryggvason slutta å bruka runer?. Maal Og Minne, 99(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/264

Sammendrag

Frå tid til anna dukkar det opp - jamvel i vår nyaste samtids historie-skriving - ein påstand om at Olav Tryggvason i år 999 skal ha fåttpaveleg instruks om å avskaffa bruk av runer i Noreg og i staden inn-føra skrift med latinske bokstavar. Dette skal pave Sylvester II ha gjortfor å fremja utbreiinga av kristendommen her i nord. I artikkelen herer det prøvd å nøsta opp i bakgrunnen for at denne paven har fått ordpå seg for å ha gjeve slik instruks. Det viser seg ved nærare ettersyn atdet heile kviler på ei mistyding av 1600- og 1700-tals framstillingar avnordisk historie. Der er ei slik historie knytt til kong Olof Skotkonningav Sverige og ikkje til Olav Tryggvason - utan at dette anekdotiskestoffet dermed får større verdi som kjelde til runeskriftas historie iNorden.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.