Brit Mæhlum og Unn Røyneland: Det norske dialektlandskapet. Innføring i studiet av dialekter.
PDF

Hvordan referere

Sollid, H. (2014). Brit Mæhlum og Unn Røyneland: Det norske dialektlandskapet. Innføring i studiet av dialekter. Maal Og Minne, 105(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/234

Sammendrag

Det norske dialektlandskapet. Innføring i studiet av dialekter er, som undertittelen sier, en introduksjon til norske dialekter og til studiet av dialekter. Norsk- og nordiskstudenter ved universiteter og høyskoler er bokas primære målgruppe, og Brit Mæhlum og Unn Røyneland har som mål å gi en faglig grundig, oppdatert og pedagogisk framstilling av norske dialekter. Ved introduksjons- og lærebøker følger det visse sjangerforventninger. For det første forventes det at den faglige framstillinga tar utgangspunkt i et antatt kunnskapsnivå hos leseren og gir leseren ny kunnskap. For det andre forventes det at det faglige innholdet presen-­teres på en tilgjengelig, hensiktsmessig og pedagogisk måte. Spørsmålet for de ulike norskfagmiljøene rundt om, er om disse sjangerforventningene innfris. Er dette en bok som dekker sentrale kompetansemål i de ulike studiene? De som kjenner norsk- og nordiskstudiene i Norge, vil kanskje også spørre om det er nødvendig med en ny introduksjonsbok ettersom det finnes andre bøker på feltet som er delvis overlappende. Hva er nytt og bedre i Det norske dialektlandskapet?
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.