Kunnskap i det mytiske universet
PDF

Hvordan referere

Jørgensen, J. G. (2021). Kunnskap i det mytiske universet. Maal Og Minne, 112(2), 39. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1900

Sammendrag

Kunnskap verdsettes høyt innenfor den norrøne litteraturen og i det mytiske universet som blir trukket opp gjennom gudediktene i Edda. Det mytiske universet er dels åpent, dels skjult. Det åpne kan erfares med alminnelige menneskelige sanser, mens det skjulte i utgangspunktet er utilgjengelig for de levende. Kunnskap kan deles inn på samme vis. Åpen kunnskap kan man tilegne seg ved hjelp av alminnelige sanser, mens den skjulte krever noe ekstra. Trolldom og innsikt i framtida er eksempler på skjult kunnskap. I sin jakt på skjult kunnskap besøker Odin de lokalitetene der kunnskapen finnes - i det skjulte, i en brønn, i fjellet, i dødsriket. Verdenstreet Yggdrasil består av en synlig og en skjult halvdel, og fra den åpne virkeligheten leder brønner ned i den skjulte. Brønnene er knyttet til skjult kunnskap. Treet illustrerer tydelig en modell med skjult og åpen kunnskap. Den kan være et nyttig verktøy til å forstå den norrøne litteraturen. Artikkelen viser til slutt eksempler på dette.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.