Runic sticks and other inscribed objects from medieval Bergen: Challenges and possibilities
Maal og minne nummer 1 2020
PDF

Hvordan referere

Zilmer, K. (2020). Runic sticks and other inscribed objects from medieval Bergen: Challenges and possibilities. Maal Og Minne, 112(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1801

Sammendrag

Artikkelen drøfter utfordringer og muligheter i undersøkelse av skriftbær-ende gjenstander fra middelalderens Bergen. Ut fra tidligere forskning kan en få inntrykk av at materialet er ensartet, siden det i stor grad består av  runegjenstander. Størst oppmerksomhet har små trepinner med runer fått, men det mangler nærmere gjennomganger av gjenstandenes epigrafiske og materielle egenskaper. Artikkelen diskuterer framgangsmåter i beskrivelse og analyse av runegjenstander. Utvalgte case-studier belyser deler av korpuset nærmere og framhever runematerialets uutforskede sider. Artikkelen bygger på perspektiver fra runologi, visuell epigrafikk og studier av materialitet. Disse tilnærmingene gir ny innsikt i runegjenstander fra middelalderen, og de kan dessuten være relevante i undersøkelse av sammen lignbare innskrifter.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.