Klaus Böldl, Katharina Preissler [utg.]: Die nordische Ballade als religiöser Resonanzraum. Interdisziplinäre und intermediale Perspektiven
PDF

Hvordan referere

Solberg, O. (2020). Klaus Böldl, Katharina Preissler [utg.]: Die nordische Ballade als religiöser Resonanzraum. Interdisziplinäre und intermediale Perspektiven. Maal Og Minne, 111(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1747

Sammendrag

Denne artikkelsamlinga går inn som band 32 i serien Münchner Nordistische Studien og spring ut av eit arbeidsseminar med tittelen (på norsk): "Om Gud og verda. Den nordiske balladen mellom mellomalder og modernitet". Det er ei interessant og spennande problemstilling. I innleiinga drøfter redaktørane nokre allmenne trekk ved nordisk balladedikting og peikar bl.a. på at det tilsynelatande finst få nedslag av kristendom i balladediktinga. Men denne oppfatninga er overflatisk, seier dei. Ikkje berre i legendeballadane, men også i riddarviser og naturmytiske viser er religiøse tanke- og reaksjonsmønster til stades. Dei fleste balladar med religiøst innhald har likevel blitt liggjande i tussmørker, balladeforskarane har ikkje brydd seg særleg om dei. Men to legendeballadar skil seg ut: "Draumkvedet" (TSB B 31) og "Sankt Stefan og Herodes" (TSB B 8).
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.