Njåls saga. Oversatt med innledning, noter og register av Jon Gunnar Jørgensen. Essay av Stefka Georgieva Eriksen
PDF

Hvordan referere

Røsstad, R. (2020). Njåls saga. Oversatt med innledning, noter og register av Jon Gunnar Jørgensen. Essay av Stefka Georgieva Eriksen. Maal Og Minne, 111(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1746

Sammendrag

Ifølgje teksten på omslaget er denne utgåva av Njålssoga "den første tittelen i den nye klassikerserien til Thorleif Dahls Kulturbibliotek, som presenterer et utvalg av kulturhistoriens viktigste verker i ny oversettelse." Omsettar er Jon Gunnar Jørgensen, professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo, og mellom anna tidlegare redaktør av Maal og Minne (2006-2018). Jørgensen har også skrive ei innleiing (17 s.), og sørgt for dei nokså få notene og eit fyldig register til slutt. Etter soga kjem eit essay (20 s.) med tittelen "Å lese med innlevelse". Dette er skrive av Stefka Georgieva Eriksen, forskar ved Norsk institutt for kulturminneforsking.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.