Peter Trudgill: 'Norwegian as a normal language' and other studies in Scandinavian linguistics
PDF

Hvordan referere

Nesse, A. (2020). Peter Trudgill: ’Norwegian as a normal language’ and other studies in Scandinavian linguistics. Maal Og Minne, 111(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1745

Sammendrag

Sitatet er hentet fra s. 226 i Peter Trudgills anmeldelse fra 1990 av trebindsverket Vårt eget språk som kom ut på Aschehoug i 1987, redigert av Egil Børre Johnsen. Den anmeldelsen er en av de 20 tekstene som Trudgill har valgt å ta med i samlebindet om skandinavisk sosiolingvistikk - et bind som også er festskrift til ære for ham.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.