Hårstad, Stian, Terje Lohndal, og Brit Mæhlum: Innganger til språkvitenskap, Teori, metode og faghistorie
PDF

Hvordan referere

Andersen, Øivin. (2020). Hårstad, Stian, Terje Lohndal, og Brit Mæhlum: Innganger til språkvitenskap, Teori, metode og faghistorie. Maal Og Minne, 111(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1743

Sammendrag

Målet med denne boken er å bidra til en økt forståelse for ulike innfallsvinkler til språkvitenskapens studieobjekt og til metodiske og teoretiske tilnærmingsmåter. Bidrag som har til hensikt å øke forståelsen for metavitenskapelig refleksjon, er kjærkomne i en disiplin som i svært høy grad har vært, og fortsatt er, teoridrevet. Forfatterne ønsker også å fremme både teoretisk og metodisk perspektivmangfold innnenfor lingvistikken, og erkjenner at forskningsobjektet er så heterogent at ulike innfallsvinkler til det er nødvendig. De tar også til orde for en mer "økumenisk" holdning til disiplinen og fremhever at den autonome generative lingvistikken i økende grad anvender faktiske språkbrukere, og at den abstrakte "ideal speaker-listener in a completely homogeneous speech community" har trådt i bakgrunnen.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.