Hvor mange genus er det i Tromsø-dialekten?
PDF

Hvordan referere

Westergaard, M., & Rodina, Y. (2017). Hvor mange genus er det i Tromsø-dialekten?. Maal Og Minne, 108(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1329

Sammendrag

Tradisjonelt har Tromsø-dialekten tre genus; maskulinum, femininum og nøytrum. I denne artikkelen presenterer vi resultater fra to eksperimentelle studier som kan tyde på at femininum er i ferd med å forsvinne, slik at dialekten endrer seg til et to-genussystem med felleskjønn og intetkjønn. Mens voksne bruker den ubestemte artikkelen ei så å si alltid ved femininumsord, brukes den bare litt over halvparten av tiden av tenåringer og nesten aldri av barn. I stedet overgeneraliseres maskulinumsformen (for eksempel en bok). Det skjer imidler­tid ingen endring i bestemthetssuffikset, i og med at endelsen -a i bestemt form beholdes (boka). En slik utvikling har også vært påvist for Oslodialekten (Lødrup 2011) og for språkkontaktdialekter i Nord-Norge (Conzett, Johansen & Sollid 2011). Denne endringen er sannsynligvis forårsaket av sosiolingvistiske faktorer, men vi argumenterer for at måten endringen skjer på, kan forklares ved hjelp av språktilegnelse.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.