Fraværet av tonelag på Strilelandet: en forskningshistorie
PDF

Hvordan referere

Kristoffersen, G. (2017). Fraværet av tonelag på Strilelandet: en forskningshistorie. Maal Og Minne, 108(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1328

Sammendrag

Artikkelen beskriver hvordan fraværet av tonelagskontrast i strilemålene rundt Bergen ble oppdaget av norske språkvitere. De eldste kildene synes å ta det for gitt at kontrasten fantes, og transkriberer tonelag 1 eller 2 i alle eksempler. I tillegg til oversiktsverkene til Amund B. Larsen og Hans Ross gjelder dette hordalandsbindet av Norske Gaardnavne og senere feltnotatene til dialektologer knyttet til Bergens museum. Ingen av kildene problematiserer praksisen. Først i slutten av 1930-årene kom det to hovedoppgaver skrevet av studenter med opphav i regionen som pekte på fraværet. Det skulle imidlertid gå enda 20 år før den store undersøkelsen til Martin Kloster Jensen endelig etablerte som mer allmenn kunnskap den såkalte tonelagsløse ringen rundt Bergen.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.