Kaos eller system? Om forholdet mellom sosiale strukturer og individuelle språklige variasjonsmønstre i industristedet Sauda
PDF

Hvordan referere

Neteland, R. (2017). Kaos eller system? Om forholdet mellom sosiale strukturer og individuelle språklige variasjonsmønstre i industristedet Sauda. Maal Og Minne, 108(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1326

Sammendrag

Ensidige industristeder har en rekke fellestrekk, men også lokale sosiale strukturer som er unike for hvert enkelt sted. I denne artikkelen presenteres en empirisk undersøkelse av sammenhenger mellom språklig variasjon på individnivå og de sosiale strukturene i industristedet Sauda. Analysen av undersøkelsen viser at fabrikken ikke bare er sentral som katalysator for befolkningsøkning og påfølgende talemålsendringer, men også en relevant sosial struktur i det nye industrisamfunnet. De unike sosiale strukturene på stedet setter betingelser for den språklige interaksjonen mellom ulike innbyggergrupper, og setter dermed også betingelser for hvordan spredningen av talemålsendringer foregår.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.