Nr. 1 (2013): GUDER II
GUDER II

Dette er det andre av to temanummer om guder. For å få fatt i en større bredde av tilnærminger til og perspektiver på temaet, er det en fordel å se bidragene fra de to numrene i sammenheng med hverandre. Bakgrunnen for diskusjonen vi har lagt opp til, er det faktum at â€gud†ofte er en oversett kategori i metodologiske debatter, til tross for at den brukes i så mange faglige fremstillinger av religion, religioner og religiøsitet, enten de er ment å være empiriske, teoretiske eller begge deler. Bidragene er delvis dyrket frem gjennom samarbeidet med denne utgivelsen, særlig i forbindelse med seminar i Tromsø høsten 2011 og sesjoner på EASR-konferansen i Stockholm sensommeren 2012.