Nr. 1 (2012): Minoritetsretninger i Islam
Minoritetsretninger i Islam

Tema for dette nummeret av DIN har vi valgt å kalle "Minoritetsretninger i islam". De seks forfatterne bruker minoritetsbegrepet på ulike måter. For det første viser begrepet til noen av de mindre retningene som finnes innenfor islam. Islam fremstilles ofte som en ensartet religion med utgangspunkt i hovedretningen sunni-islam. I dagens offentlige islam-debatt presenteres for eksempel kjønnsroller, billedforbud og religiøs autoritet som etablerte og uforanderlige sannheter i islam, uten rom for variasjoner og alternative tolkninger. Islam består imidlertid av flere mindre retninger, som blant annet inkluderer sjia-islam, sufisme og alevisme. Det er disse retningene av islam dette nummeret av DIN søker å belyse.