Den vellykkede immigrant

Sammendrag

I 2002 kom klassikeren The Hero With a Thousand Faces, av Joseph Campbell ut i norsk utgave. Initiativet kom fra Tarjei Rønnow som også oversatte boken (til et nydelig norsk). Tematikken er heltemyter. Vi følger uttallige helters eventyrlige reiser gjenfortalt i lys av Campbells teorier om at det finnes et gjennomgående mønster i dem alle. Enhver helts historie begynner med et oppbrudd hjemmefra, fortsetter med en reise preget av uttalige utfordringer og ender med hjemkomsten der heltens nye kunnskap overføres til fellesskapets beste. Teorien om at det finnes en form for arketypisk symbolspråk bak enhver myte, har i vesentlig grad preget religionshistorien. Også Tarjei Rønnow var besnæret av tanken om et fellesmenneskelig kreativt repertoar. Våre faglige diskusjoner, ofte kontroverser, handlet gjerne om dette; hans søken etter det universelle og bakenforliggende versus min fascinasjon for det synlige og forskjellige. Denne artikkelen er et forsøk på å møtes: Jeg har lest Rønnows oversettelse for så å tolke fortellingene om den vellykkede immigranten, i lys av Campbells forståelseshorisont. Hva har de til felles med heltemytologien?
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.