Sand, tidevannssonen og grenseoverskridelser i Japan

Sammendrag

En av Tarjeis store interesser var forholdet mellom mennesker og natur, et forhold han mente er et helt sentralt religiøst anliggende. I doktoravhandlingen skriver han innledningsvis: "Everywhere, and at all times throughout the known history of humankind, humans have read into nature signs expressing their condition, whether it is of a social, moral, or existential kind. In this way, nature has come to reflect the terms and conditions of human existence, it has become a cosmic mirror of our state of being." I denne artikkelen vil jeg følge opp dette ved å se på hvordan innbyggerne i et japansk lokalsamfunn har fortolket naturfenomener som sand og tidevannet for å gi struktur og mening til deres liv. Jeg vil spesielt fokusere på hvordan sand fra tidevannssonen brukes i lokale ritualer for å markere spatielle og temporære grenseoverganger, først og fremst fordi tidevannssonen kan oppfattes som grense mellom ulike verdener.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.